Desapareixeran els comercials amb les apps per vendre?

En un món de canvi constant i, sobretot, d’evolució constant, no són poques les persones que es pregunten si els seus llocs de treball perillen en un futur pròxim i si una màquina, un ordinador, un programa o una aplicació seran els encarregats de substituir-los. [...]