Empresa Montibello

Amb més de 50 anys d’experiència, Montibello és una de les empreses més importants dedicada a la fabricació i distribució de productes cosmètics professionals a Espanya i Portugal.

Montibello té especial cura del seu equip humà, amb més de 300 treballadors, el seu director afirma que els coneix a tots i cada un d’ells. Amb aquest afany de protegir i tenir cura dels seus, es busca diàriament poder complaure les necessitats dels seus empleats.

I precisament de les necessitats dels seus més de 100 comercials, repartits per Espanya i Portugal, Montibello va arribar a app2U.

Montibello, empresa de distribució de cosmètica amb la transformació digital gràcies a la instauració d
Montibello gaudeix de les millors aplicacions mòbils gràcies a l

Cas Montibello

Com totes les empreses amb departament comercial, Montibello utilitza arxius per potenciar el discurs de la força de vendes durant les seves visites comercials. Amb l’app empresarial d’app2U, milloren la seva forma de treballar.

Montibello confia amb app2U per a la transformació digital de la seva empresa amb l

Repte

Montibello tenia la necessitat de poder distribuir els catàlegs, les ofertes i les tarifes de forma ràpida i fàcil amb el seu equip comercial.

En aquell moment Montibello va trobar Dropbox, una bona eina que li permetia compartir arxius. No obstant, Montibello tenia altres necessitats que Dropbox no podia cobrir.

1. Evitar pèrdues i duplicació de contingut: tots els comercials podien afegir, modificar i eliminar els arxius.

2. Distribuir la documentació personalitzada. És a dir, definir quins usuaris accedeixen a quins documents.

3. Saber quins arxius s’utilitzen més i quins menys durant les visites comercials de l’equip de vendes.

Al veure que Dropbox no s’adequava a les necessitats dels seus treballadors, Montibello va decidir posar-se en contacte amb app2U, apps per a empreses.

Montibello millora la gestió de documents comercials, catàlegs i ofertes, files management app, amb una aplicació perquè els seus comercials puguin vendre més i millor

Solució

Després de reunir-nos per analitzar totes les seves necessitats en profunditat, vam veure que l’app urCollection, app per a comercials, cobria perfectament totes les seves expectatives.

1. urCollection és una solució jeràrquica, només els administradors tenen accés al panell de control des d’on es gestiona tota la documentació, i es poden afegir, eliminar i modificar documents.

2. urCollection està preparada per poder crear grups d’usuaris, i així diferenciar quins arxius es distribueixen a cada grup. Per què necessita Montibello els grups? Perquè té equips comercials que parlen diferents idiomes i vol que cada un tingui els arxius corresponents amb el seu idioma, en comptes de tenir-los tots barrejats.

3. Les estadístiques de urCollection analitzen i permeten conèixer quins continguts s’utilitzen més, quins menys i on s’han utilitzat aquests documents.

La implantació va ser molt ràpida i senzilla, en un parell de dies ja estava disponible als dispositius dels comercials. A més, Montibello va sol·licitar formació per alguns dels seus treballadors per poder aprofitar tot el potencial de l’app, i en un parell de setmanes tots els comercials ja utilitzaven l’eina al màxim.

La dispersió dels documents, la pèrdua de continguts o la disparitat del discurs de vendes són problemes que es resolen amb urCollection. És per això que s’ha convertit en l’aplicació mòbil que cada vegada més equips utilitzen per controlar els seus documents de venda.

Montibello ha implantat una app per gestionar els seus documents comercials per controlar la distribució d

Resultat

Des de ja fa més d’un any Montibello està utilitzant urCollection, l’app per a comercials, i ha pogut comprovar els següents resultats:

  • Tots els documents estan actualitzats i tot el personal de venda porta les últimes versions
  • No hi ha problemes de pèrdues, duplicats o fuga d’informació
  • Cada equip comercial té els arxius amb el seu idioma
  • Els productes que més es venen pertanyen als catàlegs més oberts
  • Els comercials que més venen són els que més arxius ensenyen i, per tant, els que més utilitzen urCollection
  • Els comercials utilitzen més els PDF i els catàlegs en Powerpoint que els vídeos de presentació de productes
  • Gràcies al fet que els comercials disposen dels mateixos arxius s’ha unificat el discurs comercial de l’empresa
  • Els arxius que menys s’utilitzen es modifiquen per oferir als comercials material que cobreixi les seves necessitats
  • Hi ha treballadors que obren els documents fora de l’establiment del client