app2U com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

app2U només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per app2U, a través del seu lloc web:

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

Identitat: app2U

CIF: B65710790

Adreça Postal: Avinguda Rius i Taulet, 29, 3r 5a. 08172 Sant Cugat del Vallés

Correu electrònic: info@app2u.es

Finalitat del tractament de les dades i conservació

app2U tractarà les seves dades personals per:

  • Atendre a la seva consulta o petició d’informació.

Una vegada completada la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Legitimació per al tractament

La base legal que ens legitima a tractar e les seves dades és el consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte amb nosaltres per via telemàtica.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Drets de l’interessat

Com a usuari de www.app2u.es tindrà dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les en cas de ser errònies o estar desactualitzades, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la supressió de les seves dades, al moment que consideri que no són necessaris per a la finalitat que van ser recollides. Així mateix, té dret a sol·licitar la portabilitat de les dades i limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a l’exercici reclamacions i a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Per procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic info@app2u.es, o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).