Les empreses han comprovat l’augment de les seves vendes, l’increment de la seva productivitat, l’agilització dels seus processos, la millora de la seva relació amb els clients i la rapidesa dels seus treballadors gràcies a la mobilitat empresarial.

La tecnologia mòbil és la base de la revolució tecnològica del segle XXI oferint als éssers humans facilitats en tots els àmbits que envolten la vida. Aquest fet també ha impactat sobre les empreses i la seva manera de treballar en comprovar que en el món corporatiu, la tecnologia mòbil, és fonamental per als negocis i per les oportunitats comercials.

Un estudi demostra que 4 de cada 10 companyies espanyoles han adoptat estratègies de mobilitat. A més, el 86% d’aquestes empreses declaren beneficis positius de la mobilització dels processos, de manera que l’impacte al negoci és clar. Les empreses espanyoles estan sent molt eficaces a l’hora de donar solucions mitjançant els reptes tecnològics, convertint-se en una àrea clau i essencial per a qualsevol negoci.

Més enllà dels tecnicismes o paraules poc familiars, la mobilitat es tradueix en empreses més competitives, millor comunicades, més eficients, més segures i menys exposades a riscos, ja que també es tradueix en empleats amb millors capacitats i, naturalment, amb millor desenvolupament professional.

Com són els usuaris actuals?

Els usuaris d’aquesta era ja no són estàtics, cada vegada hi ha més canals de comunicació i unificar-los és el repte. Satisfer les demandes d’un públic que cada dia exigeix més immediatesa i major qualitat és la raó per desenvolupar aquestes solucions, que es presenten com una de les principals opcions en el mercat tecnològic.

Amb l’augment de la necessitat de fer més coses en menys temps, les empreses que es volen mantenir en el mercat han d’invertir en eines mòbils. Totes les empreses tenen la possibilitat d’implantar aquesta tecnologia. La mobilitat que s’utilitza en diverses aplicacions en el context empresarial, poden adequar-se a les necessitats de cada negoci.

A app2U pensem que les empreses poden treballar d’una manera més eficaç i més eficient amb l’ajuda d’aplicacions mòbils que agilitzen els processos, incrementen la productivitat i com a conseqüència augmenten les vendes.

Print Friendly, PDF & Email