Quants dels que esteu llegint aquest post feu servir el vostre telèfon mòbil o tauleta propis –que no els ha facilitat l’empresa- per treballar? Emmagatzemeu en aquests tantes dades de clients com de correu personal? Doncs això és que esteu posant en pràctica el BYOD, una pràctica cada vegada més habitual a la qual no solem anomenar pel seu nom.

Les sigles BYOD provenen de l’anglès i signifiquen Bring Your Own Device, porta el teu propi dispositiu. Fan referència a utilitzar gadgets i dispositius tecnològics propis per accedir als recursos de l’empresa (dades, correu, xarxes corporatives, etc.). El telèfon mòbil és clarament el més habitual de compaginar entre ús particular i ús laboral, però també ho fem amb tauletes i ordinadors portàtils.

Si l’empresa és capaç d’incorporar de forma adequada els dispositius dels treballadors, tot són avantatges. És per això que fa poc més d’un any, Intel publicava un estudi en el qual assegurava que Espanya era el país on més BYOD es produïa. De fet, el 89% de professionals espanyols afirma que porta els seus dispositius personals a la feina.

L’augment d’aquest fenomen s’explica, en gran part, pel fet que anteriorment les empreses estaven molt més equipades tecnològicament que els treballadors. Actualment, però, la tecnologia és a l’abast de la majoria d’usuaris.

Poder utilitzar el dispositiu personal per treballar aporta molts avantatges per les empreses i pels propis treballadors, sempre i quan s’incorpori correctament perquè sinó pot portar problemes seriosos.

Desavantatges del BYOD

Si no incorporem adequadament el BYOD a l’empresa, podem estar davant d’un greu problema de seguretat i confidencialitat de la informació corporativa si no es gestionen bé les dades, accessos i permisos.

Si no es protegeix correctament i es distingeixen bé les dues particions per utilitzar de forma particular i de forma laboral, es poden produir situacions d’atacs de malwares externs i amenaçar els continguts de l’empresa.

A més, s’haurà de fer un esforç i destinar més recursos als departaments de suport i manteniment IT perquè hauran de donar resposta a les problemàtiques de multitud de dispositius i programes. No obstant, al mateix temps es redueixen despeses en la incorporació d’equips pels treballadors.

Avantatges del BYOD

Tot i que ja hem comentat els possibles riscos en matèria de seguretat, si es controla aquest aspecte, el BYOD pot aportar grans avantatges. Així ho afirma Javier Perea, regional director d’Intel Security Espanya: “amb polítiques de control adequades i una educació correcta en matèria de seguretat dels treballadors, el BYOD es converteix en un avantatge competitiu important.”

La fomentació del treball en equip, treballar amb més flexibilitat i un millor rendiment dels treballadors són els avantatges més destacables d’aquesta tendència. El fet que la majoria de treballadors pugui treballar amb el seu telèfon mòbil o tauleta facilitarà sens dubte el procés d’un gran nombre de tasques i permetrà dedicar temps a tasques més importants.

En el cas de les petites empreses l’avantatge és encara més notable, ja que en altres circumstàncies no disposarien d’un pressupost suficient d’IT per dotar als seus treballadors amb dispositius suficients per a realitzar certes tasques. Gràcies al BYOD, però, les oportunitats es multipliquen.

Una bona solució que s’utilitza per protegir els negocis i la seva informació dels possibles atacs cibernètics és la implantació d’aplicacions pròpies per a cada empresa. Amb aquestes apps els treballadors poden treballar amb total seguretat utilitzant els dispositius tant a casa com a la feina sense patir per cap perill.

El BYOD, per tant, és aquesta tendència que molts treballadors posen en pràctica però sense conèixer el seu nom, i que aporta grans beneficis a les empreses sempre que es tinguin controlats els seus riscos. Aquesta és una bona pràctica de mobilitat empresarial a potenciar en aquest món tecnològic cada dia més canviant.

Print Friendly, PDF & Email