Si entrem a la App Store o la Play Store veurem infinites aplicacions amb tots els usos imaginables per a la vida diària.

Des d’aplicacions que calculen el que has caminat associades a un dispositiu vinculat al teu smartphone. Fins jocs infantils, aplicacions per a realitzar compres, passant per les conegudes WhatsApp i Wallapop.

És clar que fa uns anys no existia aquest nivell de protagonisme en les aplicacions i que probablement el creixement de les apps hagi estat de manera exponencial en els últims anys.

En empreses de programació, com la nostra, ens dediquem a buscar una solució per a desenvolupar aplicacions a mida. Aquestes poden estar destinades a resoldre problemes concrets amb els quals es pugui trobar una empresa en les seves tasques diàries. O també destinades a cobrir la necessitat de posseir una aplicació e-commerce per ampliar els seus canals de vendes, fins a resoldre un problema de seguiment d’estocs i traspassos.

Per tant, les aplicacions per a empreses poden estar destinades a ús intern i, per aquesta raó, només tindran accés els treballadors. O, en canvi, les destinades a que l’ús principal el va a realitzi el propi client.

En aquesta entrada volem explicar-te els avantatges que trobaràs si decideixes desenvolupar una aplicació a mida. Tant si necessites una aplicació per a ús intern, com si el que necessites en una aplicació perquè la utilitzin els teus clients.

Millora la teva imatge de marca

Donar una imatge més professional, enfocada a les noves tecnologies, és més senzill si la nostra empresa té una aplicació mòbil associada.

La presència de l’app a les botigues d’aplicacions posiciona la marca. Els clients podran descarregar-la i consultar dades referents a la nostra empresa. Podran contactar fàcilment, adquirir els nostres productes, gestionar incidències, …

Si, en comptes de ser una app per a clients és una app d’ús intern, també millorarà la imatge que perceben de l’empresa els nostres propis empleats. A més eines de gestió com un CRM, o altres que ens puguin ser útils, ens proporcionarà una imatge actualitzada i professional davant dels nostres clients.

Amplia difusió de continguts (i troba nous clients)

En el cas que la nostra app personalitzada estigui destinada a ser usada pels nostres clients, aquesta ens permetrà informar de promocions, descomptes, nous productes d’una manera no invasiva per a l’usuari de l’app. És una manera de donar-se a conèixer a nous leads i obrir canals de comunicació amb ells. Això també es pot veure reflectit en menor despesa en publicitat.

L’ús de les RRSS sumat a les apps facilita la ràpida difusió de continguts d’una manera més econòmica de com es feia fins ara.

Millora la relació amb els clients i el canal de comunicació

Facilitar la comunicació dels clients amb una app millorarà l’experiència del client. L’accés ràpid i fàcil que permeten algunes aplicacions empresarials a mida, comporta que el client tingui una millor visió de l’empresa i una millor percepció de la imatge de la mateixa.

Tot això implica obtenir un feedback real i actualitzat, ja que és el mateix client el que es comunicarà amb nosaltres.

A vegades pot ser per a resoldre algun problema (i així tenim l’oportunitat de resoldre-ho sense demora). I, en altres ocasions, pot ser per a sol·licitar informació i ens pot ajudar a obrir una canal de comunicació que ens reporti vendes.

Altres aplicacions de gestions d’incidències, destinades a un ús intern, també influiran en l’experiència del client. Aquest tipus d’aplicacions estan dissenyades per solucionar i atendre demandes i problemes que puguin tenir els clients. I, encara que siguin aplicacions d’ús intern, han de facilitar la gestió de les incidències i això es traduirà en una resposta i solució més ràpida a la problemàtica presentada pel client.

Optimitza processos interns de la teva empresa

De vegades hi ha processos interns a les empreses que poden millorar notablement amb el desenvolupament d’una aplicació que faciliti algunes tasques.

Per posar un exemple una aplicació molt útil podria ser una que gestioni les entrades, sortides, vacances, etc del personal. Fitxatges, temps emprat en cada tasca, gestió de processos, assignació de tasques a cada treballador, …

Hi ha aplicacions de gestió documental, de control d’incidències, aplicacions web complexes per a la gestió interna de l’empresa amb múltiples permisos d’accés. També hi ha aplicacions que gestionen els recursos de l’empresa, així ajuden a saber qui està utilitzant un recurs concret i quan va a tornar a estar disponible.

Avantatges de crear una app a mida

Altres empreses necessitaran solucionar tasques molt concretes. Realitzar un estudi sobre com millorar alguns processos i com una aplicació pot ser la clau a la solució per resoldre aquestes tasques aportarà a l’empresa una millora en l’eficàcia i agilitat en els seus processos.

Ser una empresa més eficient repercutirà positivament i facilitarà que la teva empresa sigui més competitiva.

En aquest tipus d’aplicacions només tindrà accés el personal de l’empresa i serà estrictament per a l’ús de la mateixa. Per això és tan important la seguretat en aquest tipus d’eines. Poden contenir informació confidencial de l’empresa que no ha de ser distribuïda fora de la mateixa.

Adquireix informació de dispositius vinculats per aconseguir informació necessària per al desenvolupament de la teva activitat

Altres aplicacions a mida poden necessitar vincular-se a algun dispositiu diferent d’un telèfon intel·ligent per demanar dades o per a realitzar el procés per al qual han estat creades.

Per exemple aplicacions d’esport vinculades a una polsera d’activitat, aplicacions de localització i seguiment, aplicacions que controlen electrodomèstics o fins i tot aplicacions amb fins mèdics o terapèutics.

Aquest tipus d’aplicacions necessiten recollir dades de dispositius externs. O bé, funcionen per treballar amb altres dispositius diferents del pc, tablet o smartphone per a fer-los funcionar. Podrem gestionar des del nostre smartphone o tablet el dispositiu extern, gràcies a la connexió bluetooth, infrarojos, wifi, …

Informació segura i accessible per als teus treballadors

apps segures

Disposar d’aplicacions de desenvolupament propi, permet la utilització de mecanismes de seguretat menys vulnerables a atacs externs que l’ús de solucions generalitzades.

Els treballadors tindran accés a una plataforma segura i podran obtenir les dades que allí es comparteixen si disposen de permís per a això. Poder treballar amb BBDD adaptades a cada necessitat optimitzarà i facilitarà els processos, evitant duplicitat en les tasques. Donarà la possibilitat d’accés a la informació necessària“anytime & anywhere”.

Cada empresa tindrà una necessitat concreta i especial. És probable que no hi hagi al mercat una solució que s’adeqüi a resoldre aquesta necessitat concreta.

Per això, en app2U, ens dediquem a desenvolupar una eina que s’ajusti completament a les teves necessitats. Estudiem les teves requeriments, el projecte, els recursos existents i els que seran necessaris, i oferim al client una solució que s’ajusti als seus requisits.

Tens un projecte en ment per resoldre un problema existent o vols posar en marxa una nova idea? Contacta amb nosaltres i resoldrem els teus dubtes!

Print Friendly, PDF & Email