En plena Era de la digitalització, quan els estudis estan demostrant que a Espanya, un país on el 50% de les empreses encara no han arribat a l’anomenada ‘maduresa digital’ i on precisament aquesta falta de digitalització fa vendre un 20% menys a les empreses, és molt freqüent preguntar-se si una PIME necessita una app per millorar el rendiment.

No obstant això, un dels majors problemes a l’hora d’implantar una app, igual que adoptar altres tipus de digitalització, és el dubte sobre si realment ajudarà a ser més competitius i si s’adaptarà al tipus d’empresa que tenim.

En aquest sentit, ens agradaria aportar que no hi ha empresa massa petita per digitalitzar. Les noves tecnologies han aportat i segueixen aportant grans beneficis a qualsevol escala, des de les microempreses, a l’empresa familiar tan habitual al nostre país, a la mitjana empresa i, lògicament, a la gran companyia.

Quins avantatges aporta una app a una empresa?

  • Agilitza la majoria de processos de l’empresa. Tasques farragoses que s’han de fer de forma rutinària es poden realitzar de forma ràpida i pràcticament automàtica amb una app adequada a les necessitats del negoci. D’això se’n deriva més productivitat de l’empresa.

  • Reducció de despeses. No es tracta de reduir personal ni substituir a cap treballador, les apps existeixen per ajudar a reduir despeses innecessàries. És precisament la seva capacitat d’optimització de processos el que ens ajuda a reduir les despeses.

  • Accessibilitat i mobilitat. Accions tan indispensables i que repetim desenes de vegades al dia es converteixen en 100% accessibles i totalment mòbils gràcies a les apps. Podem veure, controlar i gestionar la informació i realitzar tasques des de qualsevol lloc, en algunes ocasions fins i tot sense necessitat de connexió a Internet!

  • Més seguretat. Precisament el major control ens el permeten les apps perquè eviten errors i problemes de seguretat. Ja des dels dispositius mòbils fins a les mateixes aplicacions permeten protegir els nostres continguts que es troben encriptats i, a més, recuperar tot allò perdut per error.

  • Valor afegit davant el client. Moltes apps donen la possibilitat de projectar presentacions, catàlegs virtuals i material gràfic in situ per poder mostrar als clients mostres de qualitat dels productes o serveis transmetent una bona imatge de marca.

Les empreses ja comencen a ser conscients

Les empreses cada dia prenen més consciència de la necessitat d’incloure la tecnologia en els seus fluxos de treball i d’implantar apps i altres mètodes de digitalització. Per això, cada vegada més empreses s’atreveixen a utilitzar apps durant els seus processos productius i a comprovar el que la mobilitat els pot oferir.

Així, un estudi recent de Radiografia Sage de la PIME 2015 mostra com les PIMES han anat incrementant la seva inversió tecnològica: el 29% han invertit en aplicacions de gestió empresarial, principalment enfocades a la comptabilitat (18%), facturació (15%) i seguretat (9%).

Una de les principals conclusions de l’estudi és que l’automatització de tasques sembla un tema superat; el 90% de les empreses vincula aquest fet a tenir mínim un ordinador a l’empresa. No obstant, en empreses de menys de 10 treballadors, només el 18% de la plantilla disposa de smartphones per utilitzar a nivell professional. No obstant, està cada vegada més de moda el BYOD (Bring Your Own Device), és a dir, utilitzar el mateix dispositiu mòbil per treballar i per a ús particular.

L’ús d’aplicacions al Núvol és un altre de les dades destacades per la seva baixa penetració. El 15% de Pimes fa servir alguna app de gestió professional al núvol, davant un 79% que encara no fa servir el Cloud Computing, tot i conèixer els seus avantatges, i destacar el seu baix cost i la facilitat de la seva accessibilitat.

Entre les principals motivacions dels enquestats a l’estudi SAGE per implantar aplicacions i altres mètodes tecnològics i de digitalització a l’empresa, destaquen en primer lloc la comunicació amb els clients, seguit de la importància del servei d’atenció al client, la relació amb altres professionals i, finalment, com a complement a la venda online.

Les dades parlen per si soles i apunten a un major ús de la tecnologia en la PIME espanyola, preocupada per millorar la seva productivitat davant la competència, el que és fàcil d’aconseguir amb les múltiples funcionalitats d’una aplicació mòbil.

També hem d’apreciar que aquestes dades són del 2015 i que la tendència es que tinguin una pujada a l’alça de manera agreujada aquest 2016 gràcies als beneficis que estan experimentant les Pimes amb les aplicacions mòbils.

A més, totes les Pimes que ja estan utilitzant apps per millorar la seva forma de treballar troben imprescindible el seu ús diari per a dur a terme tasques de forma més ràpida i eficaç. Són aquestes empreses les que despunten de la competència amb costos molt menors i beneficis molt superiors.

A app2U, com a experts en desenvolupament d’aplicacions empresarials, podem guiar-te en el tipus d’aplicació que la teva empresa necessita per treure el màxim rendiment al teu dia a dia laboral sense haver d’alterar de manera precipitada la teva forma de treball habitual. Contacta amb nosaltres, t’ajudarem!